Không ai hiểu vì sao người phụ nữ này luôn thổi máy sấy vào gà trước khi...