Cô gái nói làm món sữa chiên đãi cả nhà, ai cũng trố mắt ngạc nhiên đến...