Ai cũng ngỡ ngàng khi thấy tôi dùng cách này để kho thịt nhưng khi ăn rồi thì...