Muốn làm món gà ngon miễn chê, chị em tuyệt đối không được phạm phải...