Làm sườn chiên kiểu này sẽ quên luôn cách làm cũ ngay lập tức!