Thơm nức món thịt ba chỉ nướng sả ớt ngon tuyệt cú mèo !