Không thể tin nổi chỉ cần lò vi sóng vẫn làm được miến trộn Hàn Quốc...