Dùng hoa vải tạo điểm nhấn cho không gian sống chưa bao giờ dễ như thế