Gọt dứa kiểu này chẳng phải tốn thời gian bỏ mắt dứa, vài lần “múa”...