85k có thực đơn cơm tối đủ đầy thịt cá ngon miệng không ngờ