Mùa đông tới rồi, làm ngay nộm su hào bò khô chua ngọt thôi các mẹ ơi!