Cũng là vịt nướng thôi nhưng làm theo cách này vừa nhanh lại vừa ngon