Chỉ với 52 ngàn đồng bạn đã có thực đơn cơm tối chuẩn ngon đúng điệu