Chẳng ai ngờ cách đơn giản này lại giúp giá đỗ tươi ngon đến cả tuần